دوره‌های پیشین

دوره‌های پیشین

دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
۵ خرداد ۹۶
با سخنرانی محمدرضا عبدالملکیان
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
۸ اردیبهشت ۹۶
با سخنرانی امیرهوتن هاشمی