اطلاعات برگزارکنندگان و تیم اجرایی

عباد غفوری
مدیر صبح خلاق تهران
Ebad Ghafoory
Host
الهام همایون
مدیر هماهنگی
Elham Homayoon
Coordinating Manager
آرا غفوری
طراح گرافیک
Ara Ghafoory
Graphic Designer
حمید همتی
مدیر روابط عمومی
Hamid Hemmati
Public Relations Manager
آرین افشار
مدیر برگزاری
Ariyan Afshar
Organizing Manager
میثم مرادی
فیلم‌بردار
Meysam Moradi
Videographer
اردلان میرهادی
عکاس
Ardalan Mirhadi
Photographer
سوده هداوند
امور اسپانسرینگ
Sodeh Hadavand
Sponsoring
مجید صدر
عکاس
Majid Sadr
Photographer
سولماز هداوند
داوطلب
Solmaz Hadavand
Volunteer
الهام ناصری
روابط عمومی
Elham Naseri
Public Relations
الهه جمالی
مترجم
Elahe Jamali
Translator
عبدی معین‌پور
کمک کننده
Abdi Moinpour
Helper