درخواست سخنرانی

در صورتی که فکر می‌کنید حرفی برای گفتن دارید و ادم خلاقی هستید و یا می‌توانید انرژی‌بخش و آموزنده باشید برای دیگران به شکلی که در جریان زندگی یا تفکر دیگران تغییری ایجاد کنید، یک روز از یک ماه خود را به رویداد صبح خلاق تهران و به همشهریانتان اعطا کنید و با حضور به عنوان سخنران در رویداد صبح خلاق تجربیات، احساسات و صحبت‌های خود را به دیگران منتقل کنید.

در صورت تمایل به حضور در رویداد صبح خلاق به عنوان سخنران، با آدرس ایمیل tehran@creativemornings.com در ارتباط باشید.