اطلاعات برگزارکنندگان و تیم اجرایی

عباد غفوری
مدیر صبح خلاق تهران
Ebad Ghafoory
Host
الهام همایون
مدیر هماهنگی
Elham Homayoon
Coordinating Manager
آرین افشار
مدیر برگزاری
Ariyan Afshar
Organizing Manager
آرا غفوری
طراح گرافیک
Ara Ghafoory
Graphic Designer
محمدعلی شرکت
مدیر روابط عمومی
MohammadAli Sherkat
Public Relations Manager
مجید صدر
عکاس
Majid Sadr
Photographer
میثم مرادی
فیلم‌بردار
Meysam Moradi
Videographer
سوده هداوند
عضو تیم
Sodeh Hadavand
Team Member
سولماز هداوند
عضو تیم
Solmaz Hadavand
Team Member
الهام ناصری
عضو تیم
Elham Naseri
Team Member
عبدی معین‌پور
مشاور
Abdi Moinpour
Adviser
بنفشه صالحی
عضو تیم
Banafshe Salehi
Team Member
محمدحسین مهاجری
عضو تیم
MohammadHossein Mohajeri
Team Member
مونا کریمی
عضو تیم
Mona Karimi
Team Member
سینا جعفری
عکاس
Sina Jafari
Photographer
کمال آتش‌خانه
مشاور حقوقی
Kamal Atashkhaneh
Legal Advisor