دوره‌های پیشین

سومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بقا
سومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بقا
۱۶ تیر ۹۶
با سخنرانی لیلا قاسم‌زاده
دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
دومین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع خوش‌شانسی اتفاقی
۵ خرداد ۹۶
با سخنرانی محمدرضا عبدالملکیان
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
اولین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع فراتر از انتظار
۸ اردیبهشت ۹۶
با سخنرانی امیرهوتن هاشمی